31 மார்ச், 2009

ஈழம்

இடைவெளி விட்டுத் துடிக்கிறது
இதயம்,
காரணம் ஈழம்.

கருத்துகள் இல்லை: