4 செப்டம்பர், 2011

கொடிது கொடிது இளமையில் வறுமை

"கொடிது 
இளமையில் வறுமை"
எனக்காக பிரசவித்த 
வரிகள்.

சில நாள் முன் தான்
பாடையில் படுக்க வைத்து
வந்தேன் அதை.

வறுமை ஆழமான
அனுபவம்,
நான் சொல்லும் அனுபவம்
கல்லூரியில் கணிப்பொறி
படிக்க லட்சம் போதவில்லை
என்பதல்ல.
கல்லூரி போக பேருந்துக் கட்டணம்
இல்லை எனும் வறுமை.

அனுபவம் முடிந்து ஆண்டுகள்
பல போயின,
அனுபவமோ ஆயிரம் ஆயிரம்

இளமையில் வறுமை
இனிதுதான்,
கல் விழுந்தாலே தங்காது
சிறு வயது , ஆனால்
பாறையை சுமந்தோம்
பல வருடமாய்.


இதோ இந்த நிமிடம் யோசிக்கிறேன்
இனி ஒரு தூசி பட்டாலே
துவண்டு விடுவேன்.
பாறை சுமந்து, சுமந்து
சுக்கு நூறாகிக் கிடக்கிறது
இதயம் ரணத்தாலே.

சத்தியம், சத்தியம்....
"கொடிது கொடிது

இளமையில் வறுமை".
3 கருத்துகள்:

logu.. சொன்னது…

Unmaithan..

PCKaruppaiah சொன்னது…

"கொடிதுதான் இளமையில் வறுமையும் முதுமையில் தனிமையும்"

Dinesh Gnanam சொன்னது…
இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.