28 ஜூன், 2013

என்னில் உன் நினைவு விழாதவாறு
மிக நிதானமாக
வேறு வேறு இடங்களில்
என்னை நிலை நிறுத்த
முயன்றாலும்....

மறந்தே போய்விடவேண்டும்
முடிவில்
உன்னை என்னிலிருந்து
அழித்தே விட்டுவிட வேண்டும்
என்றெல்லாம் திட்டமிட்டு
செய்யப்படும்
என் அனைத்துச்  செயல்களுமே
பாதியில் நின்றுபோகின்றது....

வெட்டி  வீழ்த்தினாலும்,
தீயிலிட்டாலும்,
மிக மிக ஆழமாக உன்னை
என்னுள் வேர்விட வைத்த பின்னே
வேறு வழி தெரியாமல்
வேரைத் தேடித் பயணம் போகும்
ஒவ்வொரு முறையும்
உந்தன் கரை காணாத கருணையில்
அடித்துப் போகவே  விரும்புகிறேன்
மீண்டும் மீண்டும் ....
கருத்துகள் இல்லை: